9596s ; And I’ll ask for the sea

And I’ll ask for the sea

9596s, hay Daniel, Seongwoo và Jaehwan

non AU | song fic (Volcano)

“Seongwoo kể nỗi đau thành lời, nhưng lại chẳng dám nói với người cần nghe. Jaehwan thủ thỉ cho người ta những câu hát trải dài đau thương, nhưng người ta lại chẳng thể hiểu. Nên họ kể và họ hát, cô đơn suốt một đêm dài.”

3df055e9c15a1bc19532e1b532352bd8

Read More »

Advertisements