Chúng ta

large (8)

.

Author: Yuan Yuan | KynN Yuan
Pairing: Chanyeol x Yifan
Category: Reallife
Rating: K
Disclaimer: not mine
Status: 10 Chap / Done. 

A/N : Đừng hy vọng gì ở một đứa đầu óc khô khan thiếu tưới tiêu như tớ XD

  .

.

.

.

Read More »

Chở che

.

Au: meanie_meanie @ LJ || Trans: KynN

PG || Krisyeol / Chanris

“Chanyeol là gì với Yifan?”

– đang xin per –

T/N:

  1. Tốt nhất nên đọc bản gốc mình đã dẫn kèm link. Bởi bản dịch không truyền tải được toàn bộ bản gốc.
  2. Tặng Khỉ. Ờ thì tao hứa làm one shot, nhưng thôi quên vụ hứa đó đi XD Đây cũng là Krisyeol mà, ha :3

.

Read More »