Em (Khi tâm hồn lãng đãng)

Em (Khi tâm hn lãng đãng)

Author: yourdisorder

Translator: KynN

Original name: You (When my mind lingers)

Original link: http://www.asianfanfics.com/story/view/381604/you-when-my-mind-lingers-romance-exo-tao-kris-taoris

Genre: slice of life, romance/ angst

Rating: PG

Summary: Trên một chuyến xe, Diệc Phàm nghĩ về định mệnh nằm đâu đó giữa hàng tỉ con người

Author”s Note:

  • Fic viết trên POV của Diệc Phàm
  • Mood song: Säännöt Rakkaudelle (tên tiếng Việt: Luật lệ cho tình yêu)

Translator’s Note:

  • Fic cần đọc chậm
  • Và tui đã come back sau hơn mấy tháng trốn chui trốn nhủi \m/ Hôm này là kỷ niệm 1 năm Phàm ra teaser luôn đó \m/

.Read More »